Til info: Lekehagen Familiebarnehage stenger ila. sommeren 2019.

Foreldre/ foresatte og personalet er informert og vi beklager de ulemper dette måtte forårsake for eventuelle søkere.

 

En familiebarnehage byr på en myk overgang fra hjemmet til barnehagen for de aller yngste barna. Mange er usikker på hva det vil si å ha barnet sitt i en familiebarnehage, men vår erfaring er at foreldrene til våre barn er veldig fornøyd med den fleksible og trygge hverdagen en slik barnehage byr på samt de personlige og tette relasjonene som skapes mellom barn og ansatte.

Vi gir barnet ditt et trygt hjem med godt kvalifisert personell. Barna er i små grupper med faste voksne, og vi legger opp til et pedagogisk opplegg etter hva de fire barna i hvert hjem til enhver tid trenger.

Det beste med en familiebarnehage er kanskje den individuelle tilpasningen. Vi tilpasser maten etter hvert enkelt barn, såvel som aktiviteter og turer og oppbyggingen av barnehagedagen. Dersom barnet ditt har spesielle behov, sørger vi for at de oppfylles.

I hvert av våre to hjem er det én assistent som har den daglige omsorgen. Assistenten lager ukes- og månedsplaner i samarbeid med pedagogisk leder.

Hver fredag har vi noe vi kaller for basedag. En basedag betyr at de to avdelingene samles i et av hjemmene. Her får barna mulighet til å trene på sosialisering i en større gruppe og møte de andre barna som går i barnehagen. På basedager legger vi ofte opp til aktiviteter som språkgrupper, utflukter, turer og karneval samt aktiviteter knyttet til årstidene som jul, påske aller andre høytider.

Åpningstider: 07.30 – 16.30.

Mvh
Bjørn Olav Nielsen
Styrer

En trygg verden

Lekehagen familiebarnehage tilbyr en trygg verden for de aller minste barna. Individuell tilpasning, færre voksne og barn å forholde seg til og en kjent ramme rundt hverdag og rutiner gjør barna i Lekehagen trygge. Overgangen fra hjemmet til barnehagen kan være tøff, og i Lekehagen setter vi fokus på at denne skal være så skånsom som mulig for barn mellom 1 og 3 år.

Lekehagen på Facebook!

Se også vår Facebook side

Lyst på plass

Vi tar opp barn fortløpende, og vil gjerne høre fra deg dersom du leter etter en trygg barnehage for ditt barn.

Se mer informasjon på denne siden: Lyst på plass?