Våre verdier

Vår visjon er:

«En trygg verden»

I disse ordene ligger alt det vi ønsker å formidle og det vi jobber for i Lekehagen. Det er grunnleggende for barnas utvikling at de føler seg trygg i sine omgivelser. Barnas verden byr på mange utfordringer, og å starte i barnehagen er en stor overgang for de aller fleste barn. Derfor har vi valgt å legge vekt på trygghet.

Dette formidler viktigheten av at barn befinner seg i trygge og kjente omgivelser hvor de kan utforske og utfolde seg, at de har trygge og stabile voksne rundt seg som ser barna som individer, som viser omsorg og varme og som til enhver tid har et godt fang å sitte på.

Målet til alle våre ansatte er å være en tydelig og ekte voksen som ser det enkelte barn og som ivaretar og viser omsorg for både store og små!